Thông tin

Với 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vẽ Minh Họa, chị là một trong những họa minh họa nổi bật nhờ phong cách minh họa thiếu nhi độc đáo. Ngoài kiến thức chuyên môn, chị luôn cập nhật và sáng tạo liên tục các loại chất liệu, màu sắc mới nhất. Đề tài trong các tác phẩm của chị thường xoay quanh văn hóa và thiên nhiên.