[title_box title=”CÁC GIẢNG VIÊN” style_separator=”separator_sec”]

Là các hoạt sỹ Concept Art, Minh Họa, Comic với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.

    Nguyễn Hồng Anh

    / Giảng viên

    Hoàng Thanh Tùng

    / Designer