TỔNG QUAN

 

  • Mục tiêu khóa học: Cung cấp cho các bạn học viên các kiến thức đặc thù về phong cách minh hoạ thiếu nhi, làm quen các công cụ phần mềm thường dùng. Bên cạnh đó, khóa học cũng hướng dẫn các học viên thực hiện một quy trình chuẩn công nghiệp, hay còn gọi là cách để hoàn thiện một sản phẩm minh hoạ thiếu nhi. Bắt đầu từ công đoạn thiết kế nhân vật, tính cách, thiết kế thế giới trong câu truyện được kể, lên màu, bố cục trang truyện, sắp xếp text, các yếu tố,…. Ngoài chất liệu digital được dùng chính trong khoá học các bạn học viên cũng được trải nghiệm buổi đa chất liệu làm quen với các chất liệu khác trong việc làm tác phẩm.
  • Đối tượng: Các bạn đã có khả năng vẽ tương đối, yêu thích phong cách minh hoạ thiếu nhi.
  • Thời lượng: 12 buổi
    Học phí: 4.000.000 VNĐ

 

MỘT SỐ BÀI CHỮA CỦA GIẢNG VIÊN

BÀI TẬP TIÊU BIỂU