TỔNG QUAN

Mục tiêu khóa học: Tăng khả năng sáng tác, tạo hình nhân vật của học viên thông qua shape design, phân bố các tỷ lệ ..vv cũng như khả năng hoàn thiện với sắc độ, màu sắc, chất liệu với phương pháp render passes.
Đối tượng: Các học viên với khả năng vẽ tương đối.
Yêu cầu đầu vào: Các học viên cần kiến thức nền tảng về hình họa, sắc độ, không gian, biết vẽ máy 
Thời lượng: 12 buổi (Online)
Học phí: 3.500.000 VNĐ

MỘT SỐ BÀI CHỮA CỦA GIẢNG VIÊN

BÀI TẬP TIÊU BIỂU