TỔNG QUAN

 

  • Mục tiêu khóa học: Củng cố cho các học viên về khả năng kiểm soát form của đối tượng trong tranh, sự tương tác giữa các đối tượng ấy, đi chuyên sâu vào phân tích các kiến thức về phối cảnh, giải phẫu học, cách trình bày bố cục hợp lý.
  • Đối tượng: Các học viên với khả năng vẽ tương đối.
    Yêu cầu đầu vào: Các học viên cần kiến thức nền tảng về hình họa, sắc độ, không gian
  • Thời lượng: 16 buổi
    Học phí: 5.500.000 VNĐ

 

MỘT SỐ BÀI CHỮA CỦA GIẢNG VIÊN

BÀI TẬP TIÊU BIỂU